avaleht infopäring admin
        

SÜGISULG 2019

          
Pärnu linna ja maakonna solistide konkurssÜLDINFO:

Eelvoorud toimuvad
Reedel, 1. novembril kell 15     
Laupäeval, 2. novembril kell 11    
Pühapäeval, 3. novembril kell 11    
Lõppvoorud
Reedel, 22. novembril kell 18.00 Pärnu Kontserdimajas
        11-19aastased
Pühapäeval, 24. novembril kell 12.00 Pärnu teater Endla
        3-10aastased

 

 

Osavõtutasu summas 15 € palume tasuda registreerimistähtajaks (14. oktoober) ülekandega Pärnu Kontserdibüroo MTÜ arveldusarvele EE921010220008006012 SEB (ülekandele kirjutada osaleja nimi, vanuserühm ja märgusõna "Sügisulg 2019") või sularahas Pärnu Kontserdibüroo kontoris Nikolai 3 (Pärnu Raekojas) tööpäevadel kell 11-17.

KONKURSI TINGIMUSED:


Konkurss toimub kahes kategoorias:

A-kategooria võistlus toimub 3 vanusegrupis: 11-13aastased, 14-16aastased ja 17-19aastased.

B-kategooria võistlus toimub 8 vanusegrupis:
kuni 4aastased, 5aastased, 6aastased, 7-8aastased, 9-10aastased, 11-13aastased, 14-16aastased ja 17-19aastased

NB! Nii A- kui B-kategoorias tuleb ette valmistada üks laul omal vabal valikul.

Eelmise aasta kolme auhinnalise kohaga pärjatud lauljad on kohustatud osalema A-kategoorias juhul, kui nad esinevad samas vanuserühmas.

Eelvoorudes saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või lausa soovituslikult oma saatebändi.

ühe vanusegrupi ühes kategoorias saab igast koolist (huvialakoolidest igalt juhendajalt) osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat (näit õp Toomas Voll 14-16aastased A-kat 5 + B-kat 5).

Konkursile on vajalik eelregistreerimine ja osavõtumaks summas 15 €. Registreerimistähtaeg on esmaspäeval, 14. oktoobril 2019. Osalejate arv on piiratud - kuni 30 esinejat iga vanuserühma igas kategoorias.

Kui vanuserühma ühte kategooriasse laekub piirarvust vähem sooviavaldusi, pääseb puudujääva arvu võrra rohkem sama vanuserühma teise kategooriasse. See annab võimaluse esineda neil soovijatel, kes jäävad nö joone alla. Piiride nihkumine toimub vaid ühe vanuserühma piires. (näit 11-13aastaste A-kat registreerub 15, seega pääseb B-kat esinema 30+15 solisti).

Laekunud registreerimislehed märgistatakse järjekorranumbriga. Registreerimislehtede ja makstud osavõtutasude alusel kujuneb eelvoorudes esinejate nimekiri. Nimekirjaga saab tutvuda Pärnu Kontserdibüroo kodulehel www.parnukontsert.ee .

Registreerimislehel tuleb kindlasti täita kõik lahtrid. Palume olla autorite ning pealkirjade märkimisel täpne ja enne info saatmist kontrollida see üle. Alati on lahke nõu ja jõuga hädalisi aidanud Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna tublid töötajad; samuti on internetikeskkond suureks abiks. Viimasel juhul tasub kõrva taha panna, et laulu esitaja ja autor ei pruugi alati kattuda, mida tihtipeale ekslikult arvatakse. Planeeritavad saatepillid palume kindlasti registreerimislehel märkida, kuna see aitab kaasa konkursi ladusamale korraldusele. Vastasel korral ei garanteeri me kõikide kasutatavate lisainstrumentide kuuldavaks toomist konkursil.

Osavõtutasu summas 15 € palume tasuda registreerimistähtajaks (14. oktoober) ülekandega Pärnu Kontserdibüroo MTÜ arveldusarvele EE921010220008006012 SEB (ülekandele kirjutada osaleja nimi, vanuserühm ja märgusõna "Sügisulg 2019") või sularahas Pärnu Kontserdibüroo kontoris Nikolai 3 (Pärnu Raekojas) tööpäevadel kell 11-17.

Lõppvoor

Teadaanded lõppvooru pääsejate kohta pannakse välja Pärnu Kontserdibüroo kodulehel (peale eelvoorude lõppemist).

Lõppvoorus antakse nii A- kui B-kategoorias välja kolm auhinnalist kohta.

Lõppvoorus tuleb esitada üks laul. See võib, aga ei pea olema sama, mis eelvoorus lauldud. Võimalik on kasutada saateansamblit.

Eelproovid saateansambliga toimuvad päev enne kontserti ning kontserdipäeval. Palume mitte esitada käsitsi parandatud ja üle kirjutatud noote (segase käekirjaga märkmed). Vajadusel saame aidata noodigraafikaga.
Selge vormiga ja kvaliteetse trükiga noodimaterjal peab olema esitatud korraldajale hiljemalt 11. novembriks:

elektrooniliselt aadressile helen.erastus@gmail.com või
posti teel Pärnu Kontserdibüroo MTÜ Nikolai 3, 80010 Pärnu.

          
Muudatustest repertuaaris

®ürii töö paremaks korraldamiseks ja segaduste vältimiseks kohapeal saab registreerimislehel märgitud repertuaaris teha muudatusi 28. oktoobrini.

Konkurssi SÜGISULG 2019 korraldab Pärnu Kontserdibüroo MTÜ.
Produtsent: Helen Erastus, tel 517 7984, helen.erastus@gmail.com