avaleht infopäring admin
        

SÜGISULG 2018

KONKURSI TINGIMUSED:


Konkurss toimub kahes kategoorias:

A-kategooria võistlus toimub 3 vanusegrupis: 11-13aastased, 14-16aastased ja 17-19aastased.

B-kategooria võistlus toimub 8 vanusegrupis:
kuni 4aastased, 5aastased, 6aastased, 7-8aastased, 9-10aastased, 11-13aastased, 14-16aastased ja 17-19aastased

NB! Nii A- kui B-kategoorias tuleb ette valmistada üks eestikeelne laul omal vabal valikul.

Eelmise aasta kolme auhinnalise kohaga pärjatud lauljad on kohustatud osalema A-kategoorias juhul, kui nad esinevad samas vanuserühmas.

Eelvoorudes saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või lausa soovituslikult oma saatebändi.

ühe vanusegrupi ühes kategoorias saab igast koolist (huvialakoolidest igalt juhendajalt) osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat (näit õp Toomas Voll 14-16aastased A-kat 5 + B-kat 5).

Konkursile on vajalik eelregistreerimine ja osavõtumaks summas 10 eurot;. Registreerimistähtaeg on esmaspäeval, 15. oktoobril 2018. Osalejate arv on piiratud - kuni 30 esinejat iga vanuserühma igas kategoorias.

Kui vanuserühma ühte kategooriasse laekub piirarvust vähem sooviavaldusi, pääseb puudujääva arvu võrra rohkem sama vanuserühma teise kategooriasse. See annab võimaluse esineda neil soovijatel, kes jäävad nö joone alla. Piiride nihkumine toimub vaid ühe vanuserühma piires. (näit 11-13aastaste A-kat registreerub 15, seega pääseb B-kat esinema 30+15 solisti).

Laekunud registreerimislehed märgistatakse järjekorranumbriga. Registreerimislehtede ja makstud osavõtutasude alusel kujuneb eelvoorudes esinejate nimekiri. Nimekirjaga saab tutvuda Pärnu Kontserdibüroo kodulehel www.parnukontsert.ee .

Registreerimislehel tuleb kindlasti täita kõik lahtrid. Registreerida saab ka  google keskkonnas. Palume olla autorite ning pealkirjade märkimisel täpne ja enne info saatmist kontrollida see üle. Alati on lahke nõu ja jõuga hädalisi aidanud Pärnu Keskraamatukogu muusikaosakonna tublid töötajad; samuti on internetikeskkond suureks abiks. Viimasel juhul tasub kõrva taha panna, et laulu esitaja ja autor ei pruugi alati kattuda, mida tihtipeale ekslikult arvatakse. Planeeritavad saatepillid palume kindlasti registreerimislehel märkida, kuna see aitab kaasa konkursi ladusamale korraldusele. Vastasel korral ei garanteeri me kõikide kasutatavate lisainstrumentide kuuldavaks toomist konkursil.

Osavõtutasu summas 10 eurot; palume tasuda registreerimis-tähtajaks (15. oktoober) ülekandega Pärnu Kontserdibüroo arveldusarvele EE921010220008006012 (ülekandele kirjutada osaleja nimi, vanuserühm ja märgusõna "Sügisulg 2018") või sularahas Pärnu Kontserdibüroo kontoris Nikolai 3 (Pärnu Raekojas) tööpäevadel kell 11-17.

Lõppvoor

Teadaanded lõppvooru pääsejate kohta pannakse välja Ühisgümnaasiumi fuajees ja Pärnu Kontserdibüroo kodulehel (peale eelvoorude lõppemist).

Lõppvoorus antakse nii A- kui B-kategoorias välja kolm auhinnalist kohta.

Lõppvoorus tuleb esitada üks eestikeelne laul. See võib, aga ei pea olema sama, mis eelvoorus lauldud. Võimalik on kasutada saateansamblit.

Eelproovid saateansambliga toimuvad päev enne kontserti ning kontserdipäeval. Võimalusel vältida käsitsi parandatud ja üle kirjutatud noote (segase käekirjaga märkmed). Vajadusel saame aidata noodigraafikaga.
Selge vormiga ja kvaliteetse trükiga noodimaterjal peab olema esitatud korraldajale hiljemalt 12. novembriks:

elektrooniliselt aadressile helen.erastus@gmail.com või posti teel Pärnu Kontserdibüroo MTÜ Nikolai 3, 80010 Pärnu.

          
Muudatustest repertuaaris

®ürii töö paremaks korraldamiseks ja segaduste vältimiseks kohapeal saab registreerimislehel märgitud repertuaaris teha muudatusi 29. oktoobrini.

Konkurssi SÜGISULG 2018 korraldab Pärnu Kontserdibüroo MTÜ.
Produtsent: Helen Erastus, tel 517 7984, helen.erastus@gmail.com